रेशम चौधरी छुट्ने

७ जनाको हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय दिइएका रेशम चौधरीलाई जेठ १५ गते राष्ट्रपति बाट आम माफी दिई रिहाई गर्ने तयारी गरिएको छ ।

७ जनाको हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय दिइएका रेशम चौधरीलाई जेठ १५ गते राष्ट्रपति बाट आम माफी दिई रिहाई गर्ने तयारी गरिएको छ ।

७ जनाको हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय दिइएका रेशम चौधरीलाई जेठ १५ गते राष्ट्रपति बाट आम माफी दिई रिहाई गर्ने तयारी गरिएको छ ।

Leave a Reply

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es